Mi­ten asen­nan vii­mei­sen ke­vyt­be­to­ni­har­kon?

Vii­mei­sen har­kon muu­raa­mi­sel­le ei ole ti­laa, sil­lä vie­rei­nen sei­nä on tiel­lä. Mi­kä neu­vok­si?

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Sii­hen on kä­te­vä kons­ti: Mit­taa vii­mei­sen har­kon ko­ko ja sa­haa se val­miik­si. Sa­haa sen jäl­keen hark­ko kah­teen osaan nur­kas­ta nurk­kaan. Lii­maa en­sin alem­pi osa pai­kal­leen ja kiin­ni­tä toi­nen puo­lis­ko sen pääl­le. Muis­ta le­vit­tää lii­maa tai laas­tia myös viis­tol­le pin­nal­le. Kun hark­ko on pai­kal­laan ja sei­nä on pei­tet­ty ta­soit­teel­la, ku­kaan ei huo­maa, et­tä viimeinen hark­ko on sa­hat­tu kah­teen osaan.

Kii­la­va hark­ko on help­po pai­naa pai­kal­leen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.