… ET­TÄ KOSTEAT PUUT SAASTUTTAV­AT?

Tee Itse - - KYSY -

Kyl­lä, se pi­tää paik­kan­sa. Kos­teis­ta polt­to­puis­ta pää­see il­maan enem­män hiuk­ka­sia kuin kui­vis­ta. Polt­to­puun kos­teus­pro­sen­tin pitäisi ol­la 18 tai vä­hem­män. Sak­sa­lai­nen tut­ki­mus kertoo, et­tä puu, jon­ka kos­teus­pro­sent­ti on 25, saas­tut­taa vii­si ker­taa enem­män kuin puu, jon­ka kos­teus­pro­sent­ti on 18.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.