TARVITSET NÄ­MÄ MI­TAT

Tee Itse - - VAIHDA IKKUNA -

Mit­taa ik­ku­na-au­kon kor­keus (K) ala­lan­kus­ta ylä­lank­kuun. Vä­hen­nä ik­ku­nan kum­mal­ta­kin puo­lel­ta

1,25 sent­tiä eli yh­teen­sä 2,5 sent­tiä. Mit­taa le­veys (B) au­kon reu­nas­ta reu­naan ja vä­hen­nä taas mi­tas­ta

2,5 sent­tiä. Mit­taa ik­ku­nan ko­ko ää­rim­mäi­sen huo­lel­li­ses­ti ja useas­ta koh­das­ta, jot­ta et il­moi­ta val­mis­ta­jal­le vää­riä mit­to­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.