Asen­ta­mi­nen ja pie­li­lau­dat

Tee Itse - - VAIHDA IKKUNA -

Kun sau­ma­nau­ha on kiin­ni ik­ku­nas­sa, sen voi asen­taa pai­kal­leen. Ik­ku­na asen­ne­taan pit­kil­lä kar­mi­ruu­veil­la. Täs­sä ik­ku­nas­sa ei ole val­mii­ta ruu­vin­rei­kiä, jo­ten ne pi­tää po­ra­ta en­nen asen­ta­mis­ta.

Kun ik­ku­na on pai­kal­laan, sen ym­pä­ril­le asen­ne­taan ik­ku­na­lau­ta ja pie­li­lau­dat.

7 Ta­soi­ta sau­ma si­leäl­lä puu­ti­kul­la, jo­ka on lion­nut pe­suai­ne­ve­des­sä yön yli. Tee sau­ma 15 mil­liä kar­min etu­reu­nan si­sä­puo­lel­le, jot­ta ve­si pää­see va­lu­maan alas. Tee sau­ma yh­del­lä pit­käl­lä ve­dol­la.

6 Saat oi­kean kul­man sel­vil­le hel­pos­ti, jos ase­tat pie­li­lau­dan ik­ku­na­lau­dan vie­reen ja piir­rät lin­jan si­tä pit­kin. Jä­tä pie­li­lau­dan ja ik­ku­na­lau­dan vä­liin 2–3 mil­lin ra­ko.

2 Reiät po­ra­taan 10 sent­tiä ik­ku­nan ylä- ja ala­reu­nas­ta. Täs­sä käy­te­tään 6 mil­lin te­rää. Kar­mi ruu­va­taan kiin­ni run­ko­tolp­paan 7,5x92 mil­lin ruu­veil­la.

5 Koh­dis­ta ruu­vit niin lä­hel­le sei­nää, et­tä ne jää­vät pii­loon pie­li­lau­to­jen al­le. Po­raa reiät val­miik­si ja käy­tä ruos­tu­mat­to­mia ruu­ve­ja.

4 Tee lau­das­ta niin pit­kä, et­tä sen päät yl­tä­vät 1,5 sent­tiä pie­li­lau­to­jen yli. Sa­haa lau­taan lo­vet, jot­ta se mah­tuu ik­ku­nan al­le.

3 Älä pai­ne­le eris­tei­tä lii­an tii­viik­si, jot­ta nii­den eris­tys­te­ho ei kär­si. Voit ujut­taa eris­teet ik­ku­nan al­le puu­ka­pu­lan tai so­pi­van kii­lan avul­la.

1 Tämä ik­ku­na koh­dis­te­taan ul­ko­sei­nän lin­jaan va­tu­pas­sin avul­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.