Näin pää­set al­kuun

Tee Itse - - PIKKUVIAT -

Uuden ket­jun ja lai­pan asen­ta­mi­nen ei vie kau­an. Powers­harp-tar­vik­keet toi­mi­vat täs­mäl­leen sa­mal­la ta­val­la kuin ta­val­li­set moot­to­ri­sa­han osat. Myös hio­ma­laa­tik­ko on help­po nap­saut­taa lai­pan ym­pä­ril­le. Katso täs­tä, mi­ten te­roi­tat ket­jun.

2 Työn­nä laip­paa ja ket­jua eteen­päin sa­mal­la, kun kiin­ni­tät te­rän­suo­juk­sen. Se var­mis­taa, et­tä ket­jus­ta tulee ki­reä.

1 sa­mal­la ta­val­la kuin ta­val­li­nen moot­to­ri­sa­han laip­pa. Va­lit­se tar­vi­ke­sar­ja, jo­ka sopii yh­teen oman sa­ha­si kans­sa.

5 Ki­pi­nät al­ka­vat len­tää, kun jousi­jal­ka pai­nuu laa­ti­kon si­sään. ja to­tut­te­le hio­ma­laa­ti­kon käyt­töön. Hio­ma­ki­vi pai­nuu kiin­ni ket­juun vas­ta, kun jousi­jal­ka pai­nuu poh­jaan.

3 Lo­vet so­pi­vat yh­teen hio­ma­laa­ti­kon kans­sa. Asen­na ki­vi lo­veen ja pai­na ki­vi poh­jaan as­ti.

4 Lai­pas­sa on kol­me rei­kää, jotka so­pi­vat laa­ti­kon me­tal­li­tan­koi­hin. Sul­je laa­tik­ko ja tar­kis­ta, et­tä se on kun­nol­la kiin­ni lai­pas­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.