VA­LE­TUT POR­TAAT KAADOLLA

Tee Itse - - PIKKUVIAT -

Uusien por­tai­den va­la­mi­ses­sa pi­tää ol­la tark­ka­na, jot­ta por­taat kal­lis­tu­vat oi­ke­aan suun­taan. Ve­den pi­tää va­lua pois ta­lon vie­res­tä kos­teus­vau­rioi­den vält­tä­mi­sek­si. Näytämme täs­sä ju­tus­sa, mi­ten va­lat siis­tit be­to­ni­por­taat ja ra­ken­nat nii­den pää­hän jä­te­ka­tok­sen.

Van­ho­jen por­tai­den be­to­ni­laat­ta oli mur­tu­nut, usei­ta pin­ta­laat­to­ja oli men­nyt rik­ki ja pie­net kor­koe­rot hait­ta­si­vat kul­ke­mis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.