Pur­ka­mi­nen

Tee Itse - - PIKKUVIAT -

Aluk­si van­hat por­taat pi­tää pur­kaa. Se on ko­vaa työ­tä, mut­ta piik­kaus­ko­neel­la työ su­juu no­peas­ti.

3 Pu­ra as­kel­ma pie­ni­nä pa­la­si­na. Käy­tä piik­kaus­ko­net­ta va­ro­vas­ti, jot­ta sok­ke­li ei me­ne rik­ki oven koh­dal­ta.

1 Pu­ra aluk­si laa­tat va­sa­ral­la ja lyön­ti­meis­se­lil­lä ja käy sen jäl­keen be­to­ni­laa­tan kimp­puun piik­kaus­ko­neel­la.

2 Kai­va por­tai­den etu­puo­lel­le kuop­pa. Nyt voit pur­kaa as­kel­man si­ten, et­tä piik­kaus­ko­neen talt­ta osoit­taa ulos­päin. Se on tär­ke­ää, jot­ta sok­ke­liin ei tu­le ko­lo­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.