Pal­jon vas­ti­net­ta ra­hoil­le

Tee Itse - - JATTITESTI -

RYOBI RCS3835T jäi yh­teis­pis­teis­sä tes­tin vii­mei­sek­si, mut­ta vain pie­nel­lä erol­la. Näin ta­sai­ses­sa ki­sas­sa myös huo­noin ko­ne voi ol­la jär­ke­vä ostos. Ry­obin mal­lin osak­kei­ta nos­taa se, et­tä se on noin kol­man­nek­sen mui­ta sa­ho­ja hal­vem­pi.

Sa­ha tä­ri­see suh­teel­li­sen pal­jon. Se ei kui­ten­kaan ole iso on­gel­ma, jos sa­haa käy­te­tään vain muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa tai ly­hyi­tä ai­ko­ja ker­ral­laan.

Koneen moot­to­ri on yl­lät­tä­vän hil­jai­nen, mi­kä pa­ran­taa koneen hinta-laa­tusuh­det­ta en­ti­ses­tään. Ry­obin sa­ha on hy­vä ostos, jos tarvitset moot­to­ri­sa­han mut­ta ha­luat sääs­tää ra­haa.

Tes­tin sel­väs­ti hal­vin sa­ha on mel­ko jär­ke­vä ostos.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.