Kiin­ni­tä tar­ral­la

Tee Itse - - TESTI -

EXTRA STRONG BURRETAPE (TESA) Hinta: Noin 15 euroa/met­ri

Ha­luai­sit­ko kiin­nit­tää lam­pun tai työ­ka­lun paik­kaan, jo­hon ei voi po­ra­ta rei­kää? Vah­va tar­ra­teip­pi on hy­vä vaih­toeh­to po­raa­mi­sel­le. Teip­pi on kes­tä­vää, ja sen voi ir­rot­taa ja kiin­nit­tää uu­del­leen mon­ta ker­taa.

Sopii myös:

■ Pien­ten tau­lun­ke­hys­ten ri­pus­ta­mi­seen. ■ Ak­ku­työ­va­lo­jen vä­liai­kai­seen kiin­nit­tä­mi­seen. ■ Esi­mer­kik­si iPa­din kiin­nit­tä­mi­seen sei­näl­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.