Mag­neet­tia rul­la­kau­pal­la

Tee Itse - - TESTI -

MAGNEETTIT­EIPPI (DIESELLA) HINTA: Noin 12 euroa/3 met­riä

Sei­nään voi kiin­nit­tää mag­neet­ti­lis­tan po­raa­mat­ta pin­taan yh­tään rei­kää. Tä­män tei­pin mus­ta etu­puo­li on magneettin­en, ja ta­ka­na ole­va lii­ma tarttuu kiin­ni mel­kein mi­hin ta­han­sa. Teip­pi kes­tää pien­ten me­tal­lie­si­nei­den ku­ten kiin­toa­vain­ten ja ruu­vaus­kär­kien pai­non. Tei­pin voi lii­ma­ta sei­nän lisäksi esi­mer­kik­si po­ra­ko­neen kyl­keen. Mark­ki­noil­la on myös vah­vem­pia ja pal­jon kal­liim­pia mag­neet­ti­teip­pe­jä. Sopii myös: ■ Kaap­pien mag­neet­ti­lu­ki­tuk­seen. ■ Hyt­tys­ver­kon ta­pais­ten ke­vyi­den esi­nei­den ri­pus­ta­mi­seen.

■ Kort­tien, lu­ku­jär­jes­tys­ten ja mui­den pa­pe­rei­den kiin­nit­tä­mi­seen me­tal­lia­lus­toil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.