Teip­paa pol­ku pi­me­ään

Tee Itse - - TESTI -

Fluo­re­soi­va teip­pi (Pro) Hinta: Noin 15 euroa/10 met­riä Pi­meäs­sä on jos­kus vai­kea suun­nis­taa, mut­ta va­lo­jen sy­tyt­tä­mi­nen kes­kel­lä yö­tä voi tun­tua tyh­mäl­tä ves­sas­sa käy­mi­sen ta­kia. Fluo­re­soi­va teip­pi näyt­tää as­kel­mien reu­nat, jo­ten uni­nen kä­ve­li­jä ei as­tu por­tais­sa tyh­jän pääl­le. Teip­pi pi­tää ”ladata” päi­vän ai­ka­na jo­ko luon­non- tai kei­no­va­lol­la. Va­los­sa kyl­pe­nyt teip­pi loistaa pi­meäs­sä mon­ta tun­tia.

Sopii myös:

■ Sel­lais­ten es­tei­den mer­kit­se­mi­seen, jotka pi­tää löy­tää pi­meäs­sä.

■ Las­ten­huo­neen ”tur­va­va­loik­si”.

■ Ko­ris­te­luun.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.