KOL­ME LOIS­TA­VAA MAL­LIA

Tee Itse - - TESTI -

Ta­lon pi­meät nur­kat voi va­lais­ta mo­nel­la eri ta­val­la. Tes­ta­sim­me kol­me eri­lais­ta lii­ke­tun­nis­ti­mil­la toi­mi­vaa ul­ko­va­loa. Va­lot syt­ty­vät, kun nii­den lä­hel­lä lii­ku­taan, ja sam­mu­vat, kun lii­ke lop­puu. Va­lo­jen kirk­kaut­ta, toi­min­ta­herk­kyyt­tä tai pa­loai­kaa ei voi sää­tää, mut­ta sen an­sios­ta pa­ris­tot kes­tä­vät yl­lät­tä­vän pit­kään myös kyl­mäs­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.