ERIKOISTYÖ­KALU PUULLE: SIKLI

Tee Itse - - PERUSASIAT -

Sikli on pie­ni ja ko­va te­räs­le­vy, jo­ka sopii erin­omai­ses­ti lakan ja maa­lin pois­ta­mi­seen esi­mer­kik­si pöy­tä­le­vyn tai lat­tian pin­nas­ta. Siklil­lä työ su­juu yh­tä no­peas­ti kuin hio­ma­ko­neel­la, mut­ta sii­tä ei syn­ny pö­lyä ja me­lua.

Maa­lin ja lakan kaa­pi­mi­sen lisäksi sikliä voi käyt­tää höy­lä­nä. Sikli te­kee niin siis­tiä jäl­keä, et­tei puu­ta tar­vit­se hioa sen jäl­keen. Sikliä voi ve­tää ja työn­tää se­kä lii­kut­taa viis­tos­ti puun syi­den yli.

Kau­pois­sa on kah­den­lai­sia sikle­jä. Toi­ses­sa mal­lis­sa on te­rä­vät ja suo­rat kul­mat, toi­nen mal­li sopii kaa­re­vil­le muo­doil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.