Valoa il­man ik­ku­noi­ta.

Päi­vän­va­loa saa myös led-va­loil­la.

Tee Itse - - CONTENT -

Päi­vän­va­loa voi nyt saa­da si­säl­le te­ke­mät­tä rei­kiä kat­toon tai sei­niin. Led-va­lo­pa­nee­lin va­lo näyt­tää päi­vän­va­lol­ta, ja pa­nee­li mak­saa vain mur­to-osan ik­ku­nan hin­nas­ta. Va­lo­pa­nee­li asen­ne­taan sa­mal­la ta­val­la kuin ta­val­li­nen lamp­pu, ja va­lon vä­ri­läm­pö­ti­lan voi va­li­ta it­se. Voit käyt­tää va­lo­ja it­se tai yh­dis­tää ne äly­ko­ti­jär­jes­tel­mään, jo­ka sää­te­lee va­lo­ja au­to­maat­ti­ses­ti.

Ikea Floalt on yk­si hal­vim­mis­ta va­lo­pa­nee­leis­ta, jon­ka va­lo näyt­tää päi­vän­va­lol­ta. Pa­nee­lin voi asen­taa sei­nään tai kat­toon. Täs­sä sei­nään on asen­net­tu kuusi pa­nee­lia ris­tik­koik­ku­nan muo­toon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.