Tiil­ten lii­maa­mi­seen

Tee Itse - - UUTTA -

Bos­ti­kin ki­vi­lii­ma on tar­koi­tet­tu eri­lais­ten ki­vi­ma­te­ri­aa­lien lii­maa­mi­seen. Mas­sa­pis­too­lil­la le­vi­tet­tä­vää ki­vi­lii­maa on help­po käyt­tää, sil­lä se sot­kee pal­jon vä­hem­män kuin ta­val­li­sen laas­tin käyt­tä­mi­nen.

750 mil­lin put­ki­lo Bos­tik Sto­ne Fix Foam ­vaah­toa mak­saa noin 30 eu­roa.

www.bos­tik.fi

Ki­vi­lii­maa le­vi­te­tään mas­sa­pis­too­lil­la sa­mal­la ta­val­la kuin mi­tä ta­han­sa sau­ma­mas­saa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.