Huip­pu­luo­kan kuu­los­uo­jai­met

Tee Itse - - UUTTA -

Kuu­los­uo­jain­ten käyt­tä­mi­nen ei enää tar­koi­ta ym­pä­ris­tön ään­ten my­kis­tä­mis­tä. Hell­berg 2H Sy­ner­gy -kuu­los­uo­jain­ten vai­men­nuk­sen voi sää­tää kol­mel­le eri ta­sol­le. Kes­kus­te­lua­se­tuk­sel­la voi kuun­nel­la nor­maa­lia pu­het­ta, mut­ta suo­jai­met vai­men­ta­vat 82 de­si­be­liä ko­vem­mat ää­net. Suo­jai­mis­sa on li­säk­si ra­dio ja Blue­tooth, jo­ten niil­lä voi kuun­nel­la myös omia soit­to­lis­to­ja. Hin­ta noin 360 eu­roa. www.hell­berg­sa­fe­ty.com

Kuu­lok­keis­sa on lan­ga­ton mik­ro­fo­ni, jo­ten ne toi­mi­vat myös hands­free-lait­tee­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.