Asen­na ul­ko­puo­len pel­lit ja tii­vis­teet

Tee Itse - - TEEMA: KATTOIKKUN­A -

Alus­ka­te­kau­lus (B3) ja ylä­kou­ru (B1) pi­tä­vät veden pois kat­to­ra­ken­teis­ta. Osat kuu­lu­vat BDX 2000 (B) -eris­te­sar­jaan.

Ylä­kou­ru asen­ne­taan ik­ku­nan ylä­pään kiin­ni­tys­ruo­teen pääl­le. Kou­ru joh­taa alus­ka­tet­ta pit­kin va­lu­van veden kat­toik­ku­nan ohi. Alus­ka­te­kau­lus ja van­ha alus­ka­te tai­te­taan ylä­kou­ruun.

Asen­na kat­to­tii­let ta­kai­sin ik­ku­nan al­le. Asen­na seu­raa­vak­si ylä­kou­ru (B2) oh­jei­den mu­kaan ik­ku­nan ylä­puo­lel­la ole­van ruo­teen pääl­le.

Nos­ta alus­ka­te­kau­lus (B3) pai­kal­leen ja lii­maa se kiin­ni kar­miin (A1). Muo­toi­le kau­lus ruo­tei­den ym­pä­ril­le ja kiin­ni alus­kat­tee­seen.

Ik­ku­nan pääl­lä ole­va pel­ti joh­taa sa­de­ve­den ik­ku­nan si­vul­le. Nap­sau­ta pel­li­tyk­sen ylä­osa (C5) kiin­ni. Se joh­taa sa­de­ve­den ik­ku­nan si­vuun.

Nap­sau­ta liit­ty­mä­pel­lit (C3) pai­koil­leen ik­ku­nan mo­lem­mil­le puo­lil­le.

Asen­na liit­ty­mä­pel­ti (C1) ja pai­ne­le sii­hen kuu­lu­va tii­vis­te kiin­ni tii­liin.

Pai­na si­vu­lis­tat (C4) pai­koil­leen. Tait­te­le liit­ty­mä­pel­lin reu­nat si­sään.

Asen­na ala­lis­ta (C2). Se pi­tää liit­ty­mä­pel­lin (C1) pai­kal­laan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.