Si­sä­puo­len vii­meis­te­ly

Tee Itse - - TEEMA: KATTOIKKUN­A -

Ve­luxin va­lo­ke­hys­tä (D) on to­del­la help­po käyt­tää. Sen mu­ka­na tu­lee fik­su kul­ma­työ­ka­lu, jon­ka avul­la mit­taa­mi­nen ja osien muok­kaa­mi­nen su­ju­vat kä­te­väs­ti.

Siir­rä va­loau­kon kul­ma va­lo­ke­hyk­seen (D) kul­ma­työ­ka­lul­la. Sa­haa ke­hys so­pi­vak­si.

Asen­na va­lo­ke­hys (D). Ir­ro­ta suo­ja­kal­vo vas­ta, kun va­lo­ke­hys on pai­kal­laan.

Tii­vis­tä höy­ryn­sul­ku jo­ka puo­lel­ta sen mu­ka­na tu­le­val­la höy­ryn­sul­ku­tei­pil­lä.

Kiin­ni­tä höy­ryn­sul­ku­kau­lus (E) kar­miin (A1) nii­teil­lä. Ne tu­le­vat höy­ryn­sul­ku­kau­luk­sen mu­ka­na.

Nos­ta höy­ryn­sul­ku­kau­lus (E) pai­kal­leen va­loauk­koon. Muo­vin pi­tää li­mit­tyä van­han höy­ryn­su­lun pääl­le ik­ku­nan jo­ka puo­lel­la.

Mit­taa va­lo­ke­hyk­sen ko­ko sen mu­ka­na tu­le­val­la kul­ma­työ­ka­lul­la.

Piir­rä va­loau­kon ää­ri­vii­vat ja sa­haa tarkasti vii­vo­ja pit­kin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.