1: LAPPEEN SUUNTAINEN KAT­TO

Tee Itse - - TEEMA: VALOA 3 TAVALLA -

KUVAUS: Kat­to­tuo­lit pu­re­taan pois ja kor­va­taan kur­ki­hir­rel­lä ja la­pe­pal­keil­la. Si­sä­ka­tos­ta teh­dään lappeen suuntainen ja la­pe­palk­kien vä­liin sa­ha­taan auk­ko kat­toik­ku­nal­le. Kat­toik­ku­nan li­säk­si valoa tu­lee pää­tyik­ku­nas­ta.

RAKENTAMIN­EN: Har­jal­le asen­net­ta­va lii­ma­puu­palk­ki eli kur­ki­hir­si tu­kee la­pe­palk­kien ylä­pää­tä, ja la­pe­palk­kien ala­päät tue­taan ul­ko­sei­niin. Lii­ma­puu­pal­kin toi­nen pää kiin­ni­te­tään ul­ko­sei­nään ja toi­sen pään al­le asen­ne­taan tolp­pa, jon­ka al­le va­le­taan be­to­nian­tu­ra. Lat­tia teh­dään uusik­si, kat­to eris­te­tään ja pei­te­tään kip­si­le­vyil­lä. TYÖN HIN­TA: NOIN 40 000 EU­ROA

Kaik­ki es­teet on pu­ret­tu. Kat­to- ja pää­tyik­ku­nas­ta tu­lee si­säl­le pal­jon valoa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.