Ir­ro­ta van­ha ovi ja sa­ra­nat

Tee Itse - - TEEMA: LEVITÄ VALOA LASIOVELLA -

Aloi­ta ir­rot­ta­mal­la van­ha ovi­leh­ti.

Avaa ovi ko­ko­naan, jot­ta saat nos­tet­tua sen pois sa­ra­noil­ta pei­te­lis­tan al­ta.

Tä­män oven asen­ta­mi­nen vaa­tii pien­tä sää­töä, sil­lä van­ha kar­mi jä­te­tään pai­kal­leen. Uusi ovi on ka­peam­pi ja pi­tem­pi kuin kar­mi, jo­ten kar­miin asen­ne­taan täy­te­lis­tat ja ovi ly­hen­ne­tään kar­min mit­taan so­pi­vak­si.

1 Mit­taa oven kor­keus. Muis­ta, et­tä oven al­le ja pääl­le pi­tää jät­tää 2–3 mil­lin raot, jot­ta ovi toi­mii kun­nol­la.

2 Ir­ro­ta van­hat sa­ra­nat ja vas­ta­rau­ta. Kaa­vi maa­li pois en­nen ruu­vien ir­rot­ta­mis­ta, jot­ta ne läh­te­vät pois hel­pom­min.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.