Nau­ha­hio­ma­ko­ne

Tee Itse - - TEEMA: LEVITÄ VALOA LASIOVELLA -

ESITTELY Työ­pöy­tään kiin­ni­tet­tä­vää nau­ha­hio­ma­ko­net­ta käy­te­tään pai­na­mal­la puu­ta hio­ma­nau­haa vas­ten. Hio­ma­nau­han pi­tuus ja le­veys rat­kai­se­vat, kuin­ka iso­ja esi­nei­tä ko­neel­la voi hioa.

Nau­ha pyö­rii ym­pä­ri etu- ja ta­ka­rul­lan vä­lil­lä. Jos suun­nit­te­let nau­ha­hio­ma­ko­neen hank­ki­mis­ta, har­kit­se mal­lia, jos­sa on suo­ran hio­ma­nau­han li­säk­si pyö­reä hio­ma­lau­ta­nen.

TOIMINTA Nau­ha­hio­ma­ko­neel­la voi hioa se­kä suo­ria et­tä kaa­re­via esi­nei­tä. Hio­ma­nau­han voi kään­tää vaa­ka­ta­sos­ta pys­ty­suo­raan, ja hio­ma­nau­han reu­naa voi käyt­tää si­sä­kaar­tei­den hio­mi­seen. Hio­ma­lau­ta­sen edes­sä on

kään­net­tä­vä työ­pöy­tä, jos­ta on hyö­tyä eten­kin pien­ten puu­esi­nei­den hio­mi­ses­sa.

Työ­pöy­tää voi kal­lis­taa par­haan mah­dol­li­sen työ­asen­non löy­tä­mi­sek­si. NYT VOIT Nau­ha­hio­ma­ko­neel­la voi hioa hel­pos­ti ja no­peas­ti kai­ken­lai­sia puu­esi­nei­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.