NÄIN KYLMYYS MUUT­TUU LÄMMÖKSI

Il­ma­läm­pö­pump­pu ottaa tal­teen läm­pöä myös kyl­mäs­tä il­mas­ta. Täs­sä se­li­te­tään il­ma­läm­pö­pum­pun toi­min­ta­pe­ri­aa­te.

Tee Itse - - TESTI -

Aluk­si pump­pu imee ul­koil­maa lait­teen ul­ko­yk­sik­köön. Sen si­säl­lä on pit­kä put­ki, jos­sa on nes­te­mäis­tä kyl­mä­ai­net­ta. Ai­ne imee ul­koil­mas­sa ole­van läm­mön it­seen­sä myös sil­loin, kun läm­pö­ti­lae­roa on vain muu­ta­man as­teen ver­ran.

Läm­men­nyt kyl­mä­ai­ne kul­kee jää­kyl­män kyl­mä­ai­neen ohi, jo­ka kaa­suun­tuu läm­me­tes­sään. Kaa­su me­nee kompres­so­riin, jos­sa se tii­vis­tyy ja muut­tuu läm­pi­mäk­si. Läm­min kaa­su siir­tyy läm­pö­pum­pun si­säyk­sik­köön, jos­sa se me­nee läm­mön­vaih­ti­men ohi. Se ottaa tal­teen kaa­sus­sa ole­van läm­mön, läm­mit­tää si­sään tu­le­van il­man ja pu­hal­taa sen si­sään. Vii­len­ty­nyt kaa­su pa­laa ta­kai­sin ul­ko­yk­sik­köön ja muut­tuu taas nes­te­mäi­sek­si.

Pe­ri­aa­te on sa­ma kuin jää­kaa­pis­sa. Se se­lit­tää, mik­si jää­kaa­pin ta­ka­na on läm­min­tä.

1. Erit­täin kyl­mä nes­te ottaa tal­teen läm­pöä il­mas­ta myös tal­vel­la. Läm­me­tes­sään nes­te kaa­suun­tuu. 2. Kaa­su tii­vis­tyy, ja sen pai­ne kas­vaa. Sa­mal­la läm­pö­ti­la nousee. 3. Kaa­su käy läm­mön­vaih­ti­mes­sa, ja si­sään tu­lee läm­min­tä il­maa. 4. Kaa­su kään­tyy ta­kai­sin, vii­le­nee ja muut­tuu nes­teek­si. Kier­to al­kaa alus­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.