Kos­teus

Il­ma­läm­pö­pump­pu ei kui­va­ta il­maa mut­ta pi­tää il­man liik­kees­sä ja es­tää kos­teu­den tii­vis­ty­mi­sen sei­niin ja ka­lus­tei­siin.

Tee Itse - - TESTI -

Mark­ki­noil­la on il­maa kui­vat­ta­via läm­pö­pump­pu­ja, mut­ta ne ku­lut­tu­vat suh­teet­to­man pal­jon säh­köä. Esi­mer­kik­si kos­te­aan kel­la­riin kan­nat­taa asen­taa mie­luum­min oi­kea si­säil­man kui­vaa­ja kuin läm­pö­pum­pun si­säyk­sik­kö. Oi­kea kui­vaa­ja on hal­vem­pi ja te­hok­kaam­pi vaih­toeh­to.

Il­man kier­tä­mi­nen pa­ran­taa jo it­ses­sään si­säil­man laa­tua, sil­lä kos­teus ei pää­se tii­vis­ty­mään pin­noil­le.

Tuu­let­ta­mi­nen on hal­vin kei­no pääs­tä eroon kos­teas­ta si­säil­mas­ta. Muu­ta­man mi­nuu­tin lä­pi­ve­to kol­me ker­taa päi­väs­sä tuu­let­taa ta­lon te­hok­kaas­ti. Läm­pö­pump­pua ei tar­vit­se sam­mut­taa tuu­let­ta­mi­sen ajak­si, jos lä­pi­ve­to kes­tää vain muu­ta­man mi­nuu­tin ker­ral­laan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.