MAALAAMINE­N MAALIRUISK­ULLA

Tee Itse - - PERUS-ASIAT -

1

Ohen­na maa­lia ve­del­lä. Voit käyt­tää vis­ko­si­teet­ti­mit­ta­ria tai ko­keil­la, kuin­ka hy­vin maa­li le­vi­ää. Oi­kea se­koi­tus­suh­de riip­puu maa­li­ruis­kun suut­ti­mes­ta.

2

Voit ko­keil­la maa­lin toi­mi­vuut­ta ruis­kut­ta­mal­la si­tä aluk­si le­vyn- tai pah­vin­pa­la­sel­le. Su­mu­ta, kun­nes maa­li tu­lee ulos suut­ti­mes­ta ta­sai­se­na su­mu­na ja ve­täy­tyy ta­sai­sek­si 10–20 se­kun­nis­sa.

3

Maa­laa oven reu­nat ja sen jäl­keen isot pin­nat. Le­vi­tä maa­lia rau­hal­li­ses­ti ja ohui­na ker­rok­si­na. An­na jo­kai­sen ker­rok­sen kui­vua en­nen jat­ka­mis­ta, ja vaih­da vä­lil­lä su­mu­tus­suun­taa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.