KO­VAAN TYÖ­HÖN

Tee Itse - - UUTTA -

■ Hul­ta­fors SRP 25A/W on erin­omai­nen työ­ka­lu muo­vi­ma­ton leik­kaa­mi­seen. Kat­ko­te­rä­veit­si on teh­ty pak­sus­ta muo­vis­ta, ja sen ku­mi­pin­tai­nen kah­va py­syy tiukasti kä­des­sä myös sil­loin, kun leik­kaa­mi­seen tar­vi­taan voi­maa. Veit­sen lip­paas­sa on ti­laa kol­mel­le te­räl­le, jo­ten va­ra­te­rä kul­kee ai­na kä­te­väs­ti mu­ka­na. Hin­ta noin 15 eu­roa.

www.hul­ta­fors.fi

Me­tal­li­kär­ki pi­tää 25 mil­liä le­veän te­rän tu­ke­vas­ti pai­kal­laan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.