35 % NO­PEAM­PI kuin edel­tä­jän­sä

Boschin 12 vol­tin FlexiC­lick-po­ra­ko­ne-ruu­vin­vään­nin sai li­sää voi­maa. Uu­des­sa ko­nees­sa on vah­va hii­li­har­ja­ton moot­to­ri.

Tee Itse - - UUTTA -

TYÖ­KA­LUT Bosch GSR 12V-35 FC Pro­fes­sio­nal pyö­rii 1750 kier­ros­ta mi­nuu­tis­sa, jo­ten se on 35 pro­sent­tia ai­em­paa no­peam­pi. Mal­li on myös edel­tä­jään­sä vah­vem­pi, jo­ten sen kans­sa voi käyt­tää 70 pro­sent­tia isom­pia puu­te­riä kuin en­nen. Te­rän mak­si­mi­ko­ko on nyt 32 mil­liä. Ko­ne on 17 sent­tiä ly­hyem­pi kuin van­ha mal­li. Työ­ka­lun mu­ka­na tu­lee kär­jen­pi­din, ta­val­li­nen is­tuk­ka, epä­kes­kois­tuk­ka ja kul­mais­tuk­ka, joil­la voi ruu­va­ta ja po­ra­ta mel­kein mi­tä ta­han­sa.

Hin­ta noin 450 eu­roa la­tu­rin ja kah­den 3 Ah akun kans­sa.

www.bosch-pro­fes­sio­nal.com

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.