Tar­vi­taan­ko kyl­py­huo­nees­sa eri­kois­maa­lia?

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään kyl­py­huo­neen maa­laa­mi­seen kos­tean ti­lan maa­lia. Se te­kee pin­nois­ta niin ko­vat, et­tä ne kes­tä­vät jat­ku­vaa kos­teut­ta ja ve­si­rois­kei­ta. Li­säk­si oi­kea mär­kä­ti­la­maa­li suo­jaa ra­ken­tei­ta ho­meel­ta.

Mär­kä­ti­la­maa­li so­pii myös mui­hin kos­tei­siin huo­nei­siin ku­ten keit­tiöön ja ko­din­hoi­to­huo­nee­seen. Puh­dis­ta pin­nat huo­lel­li­ses­ti, en­nen kuin aloi­tat maa­laa­mi­sen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.