Säh­kö­lat­tia­läm­mi­tys

Lat­tia­läm­mi­tys­ma­tot voi lii­ma­ta kiin­ni lat­ti­aan tai asen­taa sel­lai­se­naan lat­tia­lau­to­jen al­le.

Tee Itse - - KYSY -

Lat­tia­läm­mi­tys­ma­tot koos­tu­vat verkosta ja nii­hin kiin­ni­te­tyis­tä läm­mi­tys­joh­dois­ta. Ma­tot on help­po le­vit­tää lat­tial­le ja upot­taa ta­soit­tee­seen tai laa­toi­tus­laas­tiin. Läm­mi­tys­mat­to pi­tää mi­toit­taa lat­tian koon ja läm­mi­tys­tar­peen mukaan. Säh­kö­läm­mi­tys­ma­ton hin­ta on yleen­sä 40–70 eu­roa ne­liöl­tä. Ter­mos­taat­ti pi­tää os­taa erik­seen.

Ohut lat­tia­läm­mi­tys­kal­vo on erin­omai­nen ratkaisu, jos lattialämm­itys asen­ne­taan suoraan par­ke­tin al­le. Läm­mi­tys­joh­dot on lii­mat­tu kah­den alu­mii­ni­kal­von vä­liin, jot­ka luo­vut­ta­vat läm­pöä ta­sai­ses­ti. Kal­vot asen­ne­taan ohuen le­vyn pääl­le, jo­ka va­ras­toi läm­pöä. Ko­ko ra­ken­ne vie ti­laa vain 5–8 mil­liä. Se mak­saa yleen­sä 60–100 eu­roa ne­liöl­tä lat­tia­läm­mi­tyk­sen te­hos­ta riip­puen.

Verk­koa voi lei­ka­ta, mut­ta joh­toa ei saa kat­kais­ta. Alu­mii­ni­kal­vo jakaa läm­pöä, jo­ten sen voi asen­taa par­ke­tin al­le. Kal­voa voi lei­ka­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.