Lat­tia­läm­mi­tys­ma­ton asen­ta­mi­nen

Tee Itse - - KYSY -

Lat­tia­läm­mi­tys­ma­tot on help­po lei­ka­ta so­pi­vik­si ja asen­taa lat­ti­aan. Mat­to­jen asen­ta­mi­nen on säh­kö­asen­ta­jal­le kuu­lu­vaa työ­tä. Käy­tän­nös­sä mo­ni säh­kö­asen­ta­ja neu­voo, mi­ten ma­tot asen­ne­taan ja kyt­kee ma­ton verk­koon jäl­keen­päin.

1 2 Ta­soi­te suo­jaa joh­to­ja ja le­vit­tää läm­pöä ta­sai­ses­ti. 3 1. Lii­maa läm­pö­mit­ta­ri kiin­ni. Sen pi­tää ol­la joh­to­jen vä­lis­sä. 2. Le­vi­tä verk­ko ja kaa­da sen pääl­le ta­soi­tet­ta. Ma­tot on lei­kat­tu so­pi­vik­si. (joh­to­ja ei saa kat­kais­ta!) 3. Le­vi­tä ta­soi­te. Kun ta­soi­te on kui­vu­nut, voit asen­taa laa­tat tai lau­dat.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.