Läm­mi­tys­joh­dot

Tee Itse - - KYSY -

Lat­tia­läm­mi­tys­joh­toa myy­dään myös erik­seen, mut­ta mat­toi­hin kiin­ni­tet­ty­jä joh­to­ja on hel­pom­pi käyt­tää.

Verk­koa voi lei­ka­ta, mut­ta sak­set ei­vät saa osua joh­toon. Ma­tot lei­ka­taan so­pi­vik­si ja pei­te­tään lat­tia­ta­soit­teel­la tai laa­toi­tus­laas­til­la. Ver­kot va­li­taan toi­vo­tun läm­mi­tys­te­hon mukaan, jo­ka voi ol­la esi­mer­kik­si 100 wat­tia ne­liö­met­riä koh­ti. Ver­kot voi yleen­sä kyt­keä sar­jaan. Verk­ko­jen päis­sä on pak­sut joh­dot, jot­ka ei­vät läm­pe­ne.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.