Lat­tial äm­mi­tys puo­leen hintaan

Voit asen­taa lat­tia­läm­mi­tyk­sen ko­ko­naan it­se. Näy­täm­me täs­sä ju­tus­sa, mi­ten va­lat be­to­ni­lat­tian, asen­nat lat­tia­läm­mi­tys­let­kut, te­hok­kaat läm­mö­ne­ris­teet ja ra­don­suo­jaus­le­vyt. Lat­ti­läm­mi­tys li­sää asu­mis­mu­ka­vuut­ta, mut­ta sen asen­ta­mi­sen ei tar­vit­se tul­la kal

Tee Itse - - KYSY -

TEE IT­SE · 17/2019

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.