Lat­tia­läm­mi­tys­let­ku rau­doi­tus­verk­koon

Tee Itse - - KYSY -

Läm­min ve­si kier­tää lat­tias­sa pex-let­kun si­säl­lä. Tai­pui­sa let­ku va­le­taan be­to­niin, jot­ta läm­pö le­vi­ää ta­sai­ses­ti ko­ko lat­ti­aan. Let­ku pi­tää nos­taa ir­ti lat­tias­ta, jot­ta be­to­nia me­nee myös let­kun al­le. Verk­koa voi nos­taa mo­nel­la ta­val­la. Täs­sä lat­ti­aan asen­ne­taan rau­doi­tus­ver­kot, jot­ka nos­te­taan 25 mil­liä ir­ti lat­tias­ta me­tal­li­lis­to­jen avul­la.

1. Ko­ro­ke­lis­tat ovat 25 mil­liä kor­kei­ta. Mark­ki­noil­la on mo­nen­lai­sia va­lu­ko­rok­kei­ta. Voit käyt­tää myös mui­ta vaih­toeh­to­ja.

2. Asen­na ko­rok­keet 60 sen­tin vä­lein ko­ko lat­tial­le. Jä­tä sei­nien vie­reen 10 sent­tiä tyh­jää ti­laa, sil­lä lat­tia­läm­mi­tys­let­kua ei asen­ne­ta ai­van sei­nän vie­reen.

3. Asen­na rau­doi­tus­verk­ko. Me­tal­li­verk­koa on help­po lei­ka­ta sak­sil­la tai kul­ma­hio­ma­ko­neel­la. Verk­ko­ja ei tar­vit­se kiin­nit­tää ko­rok­kei­siin.

4. Kiin­ni­tä läm­mi­tys­let­ku verk­koon. Si­do let­ku kiin­ni rau­ta­lan­gal­la tai nip­pusi­teil­lä. Älä asen­na let­kua lii­an lä­hel­le sei­niä, vaan jä­tä lat­tian reu­noil­le vä­hin­tään 10 sent­tiä tyh­jää ti­laa. Let­ku py­syy tar­peek­si kau­ka­na sei­näs­tä, kun rau­doi­tus­ver­kot lei­ka­taan so­pi­van ko­koi­sik­si. Tai­vu­ta let­ku mut­kil­le ja kiin­ni­tä se verk­koon esi­mer­kik­si 30 sen­tin vä­lein val­mis­ta­jan oh­jeen mukaan. Voit liit­tää let­kun läm­mi­tys­verk­koon it­se tai jät­tää sen put­kia­sen­ta­jal­le.

Lat­tia­läm­mi­tys­let­ku kiin­ni­te­tään verk­koon, jo­ka nos­te­taan eris­tei­den ylä­puo­lel­le ko­ro­ke­lis­toil­la. Pult­ti­sak­set so­pi­vat lois­ta­vas­ti rau­doi­tus­ver­kon leik­kaa­mi­seen. Ri­ma pi­tää lei­kat­ta­van ver­kon ir­ti muis­ta ver­kois­ta. 4 Put­kia­sen­ta­ja kiin­nit­ti let­kun verk­koi­hin si­don­ta­ko­neel­la, mut­ta sen voi teh­dä yh­tä hy­vin käsin.

1 3

2 60 Ko­ro­ke­lis­tat asen­ne­taan 60 sen­tin vä­lein.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.