Se­koi­ta be­to­ni it­se ja sääs­tä ra­haa

Tee Itse - - KYSY -

Be­to­ni kan­nat­taa se­koit­taa it­se, jos si­tä tar­vi­taan vain pa­ri kuu­tio­met­riä. Val­mis­be­to­ni ei ole ko­vin kal­lis­ta, mut­ta rah­ti­ku­lut nouse­vat koh­tuut­to­man suu­rik­si, jos be­to­nia tar­vi­taan vain vä­hän.

La­pioi pak­ko­se­koit­ta­jaan yk­si osa se­ment­tiä ja kol­me osaa pie­ni­jy­väis­tä hiek­kaa. Li­sää vet­tä vain sen ver­ran, et­tä voit muo­va­ta be­to­nia. Pak­ko­se­koit­ta­jia voi vuok­ra­ta. Tä­män lat­tian be­to­ni mak­soi noin 400 eu­roa.

Li­sää vet­tä vä­hän ker­ral­laan.

Tee be­to­nis­ta niin jäyk­kää, et­tä si­tä voi juu­ri ja juu­ri muo­va­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.