SUO­JAA PIN­TA

Be­to­ni­pin­ta kan­nat­taa kä­si­tel­lä, jot­ta se hyl­kii li­kaa ja py­syy tah­rat­to­ma­na. Pin­ta­kä­sit­te­lyyn on mon­ta vaih­toeh­toa:

Tee Itse - - KYSY -

■ Lak­ka muo­dos­taa tii­viin, lu­jan ja puo­li­kiil­tä­vän

pin­nan. Vah­va kak­si­kom­po­nent­ti­nen lak­ka so­pii kai­kil­le be­to­ni­pin­noil­le, mut­ta ta­val­lis­ta lak­kaa kan­nat­taa käyt­tää vain kui­vi­na py­sy­vil­le pin­noil­le.

■ Öl­jy te­kee pin­nas­ta tum­mem­man ja him­meäm­män.

Öl­jy suo­jaa pin­taa ve­del­tä ja lial­ta, ja öl­jyä on help­po le­vit­tää kan­gas­rä­til­lä.

■ Va­ha ko­ros­taa be­to­nin

mar­mo­ri­mais­ta pin­taa. Pin­nas­ta tu­lee sil­kin­him­meä, mut­ta sen voi kiil­lot­taa. Suo­jaa be­to­nia hy­vin ve­del­tä ja lial­ta.

■ Saip­pua ja suo­pa suo­jaa­vat

pin­taa jon­kin ver­ran ja säi­lyt­tä­vät be­to­nin him­meän ul­ko­näön. So­pii hy­vin ka­lus­tei­siin, jot­ka ei­vät ku­lu tai kas­tu.

Le­vi­tä va­haa kan­kaal­la, josta ei ir­toa nuk­kaa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.