Ra­ken­na sokkeli

Tee Itse - - KORJAA NOPEASTI! -

Hyl­ly nos­te­taan 10 sent­tiä lat­tian ylä­puo­lel­le sok­ke­lin ja vä­li­ka­pu­loi­den avul­la. Hyl­lyn al­le asen­ne­taan ka­pea kip­si­le­vy, jo­ka peit­tää alim­mat put­ket ja joh­dot. Kip­si­le­vyyn kiin­ni­te­tään myö­hem­min jal­ka­lis­ta.

Sok­ke­lin pi­tää ol­la vaa­ka­ta­sos­sa ja tu­kea hyl­lyä useas­ta koh­das­ta. Muis­ta, et­tä sok­ke­lin pääl­le asen­ne­taan myö­hem­min 13 mil­liä pak­su kip­si­le­vy, jon­ka on tar­koi­tus ol­la sa­mas­sa lin­jas­sa sei­nän kans­sa.

1 Ra­ken­na sokkeli 45x95 mil­lin lan­kuis­ta (Q) tai vas­taa­vas­ta puu­ta­va­ras­ta. Jos poh­jal­la on ti­laa, voit asen­taa ää­nie­ris­teek­si ki­vi­vil­laa. Ruu­vaa lan­kut yh­teen esi­mer­kik­si 3,5x60 mil­lin ruu­veil­la.

2 Tar­kis­ta sään­nöl­li­ses­ti, et­tä sokkeli on suo­ra­kul­mai­nen ja vaa­ka­ta­sos­sa. Sok­ke­lia on help­po hie­no­sää­tää ylem­mäs ja alem­mas muo­vi­lius­ko­jen avul­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.