Sa­haa taus­ta­le­vyt

Tee Itse - - KORJAA NOPEASTI! -

Hyl­lyn ta­ka­na ole­viin put­kiin pi­tää pääs­tä kä­sik­si hel­pos­ti ja no­peas­ti. Sen vuok­si hyl­lyn taus­ta­le­vyt pi­tää sa­ha­ta sen ko­koi­sik­si, et­tä ne on help­po ir­rot­taa esi­mer­kik­si sil­loin, kun lattialämm­itys me­nee pois pääl­tä tai su­la­ke pa­laa. Toi­saal­ta taus­ta­le­vyt pi­tää asen­taa si­ten, et­tä hyl­lys­sä ole­van ti­lan voi käyt­tää hyö­dyk­si mah­dol­li­sim­man te­hok­kaas­ti. Katso täs­tä, mi­ten taus­ta­le­vyt kan­nat­taa asen­taa.

1. Sa­haa taus­ta­le­vys­tä so­pi­van ko­koi­nen pa­la ja nap­sau­ta se kaa­pin ta­kao­sas­sa ole­viin uriin. Le­vy pai­nuu pai­kal­leen, kun se tai­vu­te­taan hie­man mut­kal­le ja ve­de­tään koh­dal­leen.

2. Mit­taa put­kien eteen asen­net­ta­van le­vyn ko­ko. Sen pi­tää yl­tää taus­ta­le­vyn ta­sol­le. Ruu­vaa le­vy kiin­ni pa­ril­la kul­ma­rau­dal­la kaap­piin asen­net­ta­vaan hyl­lyyn.

3. Nyt voit asen­taa suo­ra­kul­mai­sen hyl­lye­le­men­tin kaap­piin put­kien pei­tok­si.

1

2 3

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.