KAT­KAI­SU- JA JIIRISIRKK­ELIT

Kat­kai­su- ja jii­ri­sirk­ke­li on erin­omai­nen työ­ka­lu, jo­ka so­pii se­kä pik­ku­tark­kaan lis­toit­ta­mi­seen, run­ko­pui­den sa­haa­mi­seen et­tä no­pe­aan sar­ja­työ­hön. Tes­ta­sim­me seit­se­män suo­sit­tua mal­lia, jot­ka mak­sa­vat kor­kein­taan 450 eu­roa.

Tee Itse - - JATTITESTI - TESTITOIMI­TTAJA MARTIN MOGENSEN

Kat­kai­su- ja jii­ri­sirk­ke­li on te­ho­kas työ­ka­lu, jol­la on help­po sa­ha­ta oi­keas­sa kul­mas­sa ja teh­dä no­pe­aa sar­ja­työ­tä. Sirk­ke­lin ja ja pi­tuus­ra­joit­ti­men avul­la voi sa­ha­ta het­kes­sä sa­to­ja ai­dan­ri­mo­ja, mut­ta ko­ne so­pii myös pik­ku­tark­kaan vii­meis­te­lyyn ja lis­to­jen sa­haa­mi­seen.

Kaik­ki tes­ta­tut ko­neet toi­mi­vat kel­vol­li­ses­ti, mut­ta nii­den käyt­tö­tun­tu­mas­sa oli iso­ja ero­ja.

Rat­kai­se­via ero­ja

Kai­kis­sa kat­kai­su- ja jii­ri­sirk­ke­leis­sä on pal­jon sa­maa. Niis­sä on ruu­vi­pu­ris­tin, 45 as­teen kul­maan kään­ty­vä sa­haus­pöy­tä, va­sem­mal­le kal­lis­tet­ta­va te­rä ja sy­vyys­ra­joi­tin, jo­ka pi­tää te­rän oi­keal­la kor­keu­del­la.

Ko­neis­sa on kui­ten­kin myös rat­kai­se­via ero­ja, sil­lä nii­den sää­tö­mah­dol­li­suu­det, laa­tu ja li­sä­toi­min­not vaih­te­le­vat. Testivoitt­aja oli ai­noa ko­ne, jo­ta on yh­tä help­po käyt­tää oi­keal­la ja va­sem­mal­la kä­del­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.