TES­TIS­SÄ

Tee Itse - - JATTITESTI -

Sirk­ke­li on si­tä mo­ni­puo­li­sem­pi, mi­tä isom­pia pui­ta sil­lä voi sa­ha­ta. Sa­haus­sy­vyyt­tä ja -kor­keut­ta sa­no­taan ka­pa­si­tee­tik­si.

Kat­kai­su- ja jii­ri­sirk­ke­lin pi­tää sa­ha­ta tar­kas­ti oi­keas­sa kul­mas­sa. Tes­ta­sim­me, kuin­ka tark­ko­ja sa­ho­jen as­tei­kot ovat ja kuin­ka help­poa sa­haus­kul­man sää­tä­mi­nen on.

Mon­ta sa­taa eu­roa mak­sa­van työ­ka­lun pi­tää ol­la laa­du­kas. Ar­vioim­me nap­pien ja liik­ku­vien osien laa­dun se­kä sa­ho­jen yleis­tun­tu­man.

Lo­puk­si tu­tus­tuim­me työ­tä hel­pot­ta­viin li­sä­toi­min­toi­hin ku­ten sy­vyys­ra­joit­ti­meen ja la­ser­täh­täi­meen.

Sa­hat ovat suun­nil­leen yh­tä ää­nek­käi­tä. Lue voit­ta­jas­ta seu­raa­val­ta si­vul­ta Tes­tin ke­vein.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.