Eris­tä uusi kulkusilta

Tee Itse - - TESTI -

Ko­ko vä­li­kat­to li­säe­ris­te­tään, jo­ten myös uu­den kul­kusil­lan koh­dal­le pi­tää asen­taa eris­teet, jot­ta läm­pö ei kar­kaa kul­kusil­lan lä­pi.

Eris­tet­ty kulkusilta pääl­lys­te­tään lat­tia­las­tu­le­vyil­lä, jot­ta kul­kusil­las­ta tu­lee tu­ke­va ja si­tä pit­kin on help­po kä­vel­lä.

6 Pai­na lan­kut (A) yh­teen. Asen­na kul­kusil­lan vii­mei­nen osa. Koh­dis­ta kul­kusil­lan ri­mat ris­ti­koi­den koh­dal­le ja eris­tä vä­lit. Pai­na lank­ku­jen (A) päät toi­si­aan vasten ja ruu­vaa ri­mat (B) kiin­ni ris­ti­koi­hin.

Val­mis­ta! Vä­li­ka­tol­la on nyt täy­del­li­nen ja tu­ke­va kulkusilta, jo­ta pit­kin on help­po liik­kua.

4 Suo­ris­ta le­vy (C). Kaik­kien le­vy­jen pi­tää ol­la suo­ras­sa ja kul­kusil­lan kes­kel­lä. Ruu­vaa le­vy kiin­ni 4,5x50 mil­lin ruu­vil­la jo­kai­ses­ta nur­kas­ta.

1 Sa­haa le­vyt (C). Sa­haa pont­ti pois le­vyn pääs­tä ja sa­haa le­vy kol­meen yh­tä isoon osaan. Käy­tä kä­si­sirk­ke­liä ja oh­jain­kis­koa.

2 Asen­na eris­teet pai­koil­leen. Kulkusilta on help­po eris­tää, kun eris­te­le­vyt mah­tu­vat ko­ko­nai­si­na lank­ku­jen vä­liin.

3 Naa­ras­pont­ti Asen­na en­sim­mäi­nen le­vy (C). Asen­na le­vy si­ten, et­tä naa­ras­pont­ti osoit­taa ka­ton kes­ki­koh­dan suun­taan.

5 Lii­maa le­vyt yh­teen ta­val­li­sel­la puu­lii­mal­la. Jat­ka eris­tei­den ja le­vy­jen (C) asen­ta­mis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.