VANERI/KO­VAT PUUT

Tee Itse - - TESTI -

Te­rä so­pii ni­men­sä mu­kai­ses­ti mo­nil­le eri ma­te­ri­aa­leil­le. Te­rä on pie­ni­ham­pai­nen, ja sen ham­paat ovat taak­se­päin kal­lel­laan. Sen an­sios­ta te­rä sa­haa ka­lus­te­va­ne­ria ja ko­via puu­le­vy­jä erit­täin siis­tis­ti myös poik­ki­suun­nas­sa. Te­rä sa­haa siis­tis­ti myös kom­po­siit­tia, PVC:tä, la­mi­naat­tia ja alu­mii­nia.

TU­LOS: Sa­haus­jäl­jes­sä on iso ero, kun te­ril­lä sa­ha­taan poik­ki­suun­nas­sa ko­vas­ta puus­ta teh­tyä lii­ma­puu­le­vyä. Edes uusi pe­rus­te­rä ei tee siis­tiä jäl­keä vaan re­pii le­vyä ja jät­tää sa­haus­pin­nat to­del­la tik­kui­sik­si. Sen si­jaan pie­ni­ham­pai­nen eri­kois­te­rä te­kee siis­tiä jäl­keä.

BOSCH MULTI MATERIAL, Ø 160 mm, 42 ham­mas­ta PE­RUS­TE­RÄ ERI­KOIS­TE­RÄ

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.