TIIVISTEEN ASEN­TA­MI­NEN NIITEILLÄ

Tee Itse - - PERUS- BAASISAITS -

1Ir­ro­ta van­ha tii­vis­te toi­ses­ta pääs­tä ruu­vi­meis­se­lil­lä ja ve­dä tii­vis­te va­ro­vas­ti ir­ti. Käy­tä apu­na pih­te­jä, jos tii­vis­te on tiukasti kiin­ni puit­tees­sa.

4Koh­dis­ta tii­vis­te oi­ke­aan lin­jaan. Oh­jaa tii­vis­tet­tä huul­lok­sen poh­jan tai kar­min pin­nan mukaan. Myös kie­roon asen­net­tu tii­vis­te ajaa asian­sa mut­ta ei näy­tä siis­til­tä.

2Leik­kaa uusi tii­vis­te so­pi­van mit­tai­sek­si. Käy­tä mal­li­na van­haa ti­viis­tet­tä, sil­lä se on hel­pom­paa kuin mit­taa­mi­nen. Kat­kai­se tii­vis­te lis­ta­sak­sil­la tai mat­to­puu­kol­la.

5Val­mis­ta! Tii­vis­tet­tä voi ve­nyt­tää ve­tä­mäl­lä, sil­lä se pa­lau­tuu ta­kai­sin en­ti­seen muo­toons­ta. Uusi tii­vis­te pi­tää sul­je­tun oven tai ik­ku­nan tii­vii­nä.

3Ase­ta tii­vis­te huul­lok­sen pääl­le ja ni­do tii­vis­te kiin­ni puit­tee­seen. Käy­tä vä­hin­tään 5 mil­liä pit­kiä niit­te­jä ja asen­na ne vä­hin­tään vii­den sen­tin vä­lein.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.