8 TA­PAA PII­LOT­TAA JOH­DOT

Tee Itse - - TULOSSA -

Voit teh­dä sen no­peas­ti ja hal­val­la tai pii­lot­taa joh­dot sei­nän si­sään lo­pul­li­ses­ti. Esit­te­lem­me kaik­ki mah­dol­li­suu­det.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.