UUT­TA.

Fes­too­lin uu­den mo­ni­toi­mi­työ­ka­lun mu­ka­na tu­lee pal­jon tar­vik­kei­ta, jo­ten ko­net­ta voi käyt­tää lu­ke­mat­to­miin töi­hin.

Tee Itse - - CONTENTS -

Työ­ka­lu­ja, ma­te­ri­aa­le­ja, tek­niik­kaa, tut­ki­mus­ta ja tren­de­jä.

TYÖKALUT Fes­tool Vec­tu­ro OSC 18 Li E-Ba­sic so­pii niin pöy­tä­le­vy­jen sa­haa­mi­seen, lis­to­jen ly­hen­tä­mi­seen kuin yli­mää­räi­sen laas­tin pois­ta­mi­seen­kin. Pie­nen ko­neen mu­ka­na tu­lee muun muas­sa tu­ki­pöy­tä, jon­ka avul­la on help­po sa­ha­ta tar­kas­ti oi­kean sy­vyi­siä uria. Se on kä­te­vää ti­lan­teis­sa, jois­sa ei voi käyt­tää upo­tus­sa­haa. Mo­ni­toi­mi­työ­ka­lun te­rien ja tar­vik­kei­den vaih­ta­mi­nen on help­poa ja nopeaa, sil­lä se on­nis­tuu pi­ka­ki­ris­ti­mel­lä il­man työ­ka­lu­ja.

Ko­ne toi­mii 18 vol­tin akul­la ja pai­naa 1,6 ki­loa. Hin­ta noin 550 eu­roa il­man ak­kua ja la­tu­ria.

www.fes­tool.fi

Mo­ni­toi­mi­työ­ka­lul­la voi sa­ha­ta ai­van lau­to­jen vie­res­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.