PERUSASIAT.

Tee Itse - - CONTENTS -

Kak­si au­kea­maa tek­niik­kaa ja ma­te­ri­aa­le­ja.

Tee se it­se -mark­ki­noil­la on vä­hin­tään 40 eri­lais­ta teip­piä. Osa niis­tä on tar­koi­tet­tu tii­vis­tys- ja eris­tys­töi­hin. Esit­te­lem­me ylei­sim­mät eristystei­pit täs­sä ju­tus­sa.

TIIVIYS: Ve­si, läm­pö ja säh­kö vaa­ti­vat kes­tä­vät tii­vis­teet. Eris­tys­teip­pi voi ol­la niil­le täy­del­li­nen rat­kai­su.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.