Li­sää säi­ly­tys­ti­laa?

Tee Itse - - CONTENTS -

Ra­ken­na kaap­pi por­tai­den al­le.

Olet­ko kos­kaan aja­tel­lut, et­tä por­tai­den al­la on yh­tä pal­jon säi­ly­tys­ti­laa kuin kah­des­sa Ikean vaa­te­kaa­pis­sa? Tä­mä mit­to­jen mu­kaan ra­ken­net­tu kaap­pi hyö­dyn­tää ti­lan vii­meis­tä mil­liä myö­ten. Li­säk­si puu­hyl­ly näyt­tää tyy­lik­kääl­tä ja pi­tää ta­va­rat jär­jes­tyk­ses­sä.

Ra­ken­ta­mis­jär­jes­tys: Kaap­pi pi­tää ra­ken­taa oi­keas­sa jär­jes­tyk­ses­sä, jot­ta osia ei tar­vit­se sa­ha­ta mo­neen ker­taan mit­taus­vir­hei­den tai muut­tu­nei­den mit­to­jen ta­kia. Jär­jes­tys on: A sok­ke­li, B ne­li­kul­mai­nen laa­tik­ko-osa ja laa­ti­kot, C yl­hääl­lä ole­va kol­mion­muo­toi­nen kaap­pi, D al­haal­la ole­va kol­mion­muo­toi­nen kaap­pi.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.