Teim­me kai­ken tä­män:

Tee Itse - - KYSY -

PIE­NIM­MÄT­KIN VIR­HEET

kos­tau­tu­vat pin­noi­te­tun las­tu­le­vyn sa­haa­mi­ses­sa. Ko­neen ja te­rän pi­tää ol­la huip­pu­luok­kaa, jot­ta sa­haus­pin­nois­ta tu­lee siis­tit. Tes­ta­sim­me pis­to­sa­hat nu­me­ros­sa 2/2019 ja kä­si­sirk­ke­lit nu­me­ros­sa 4/2019. Ar­vioim­me muun muas­sa, kuin­ka siis­tis­ti ne sa­ha­si­vat la­mi­naat­tia.

TYÖKALUAKU­T

muut­tu­vat ko­ko ajan pie­nem­mik­si, ja ko­neet käyt­tä­vät en­tis­tä vä­hem­män ener­gi­aa. Tes­ta­sim­me nu­me­ros­sa 19/2018, kuin­ka mon­ta rei­kää pie­net 12 vol­tin po­ra­ko­neet po­ra­si­vat 20 mil­lin MDF-le­vyyn. Po­ra­sim­me tes­tin ai­ka­na 28 mil­lin lat­ta­te­räl­lä yh­teen­sä 426 rei­kää.

TES­TI­TOI­MIT­TA­JA

päät­tää it­se­näi­ses­ti, mi­tä ko­nei­ta leh­des­sä tes­ta­taan. Yleen­sä saam­me tes­ti­ko­neet työ­ka­lun­val­mis­ta­jil­ta, mut­ta ai­na se ei on­nis­tu. Yk­si val­mis­ta­jis­ta ei ha­lun­nut osal­lis­tua nu­me­ron 1/2019 nau­lain­tes­tiin, jo­ten os­tim­me 700 eu­ron hin­tai­sen nau­lai­men omaan las­kuum­me.

ISON JA VAH­VAN AKUN

tyh­jen­tä­mi­nen vie to­del­la kau­an, sil­lä akut ovat vuo­si vuo­del­ta te­hok­kaam­pia. Kun tes­ta­sim­me ak­ku­ruo­hon­leik­ku­rei­ta nu­me­ros­sa 9/2019, jou­duim­me kä­ve­le­mään nii­den kans­sa yh­teen­sä 5,2 ki­lo­met­riä. Ak­ku­jen tyh­jen­tä­mi­nen kes­ti 157 mi­nuut­tia, ja ko­neet leik­ka­si­vat yh­teen­sä 2 032 ne­liö­tä nur­mik­koa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.