Sa­haa juu­ri oi­keas­sa kul­mas­sa

Tee Itse - - KYSY -

■ Hin­ta noin 450 eu­roa ■ www.bosch-pt.fi

BOSCH GCM 8 SJL oli yk­si kat­kai­su- ja jii­ri­sirk­ke­li­tes­tin kal­leim­mis­ta ko­neis­ta, mut­ta myös tes­tin laa­duk­kain mal­li. Sa­has­sa on pal­jon hy­viä yk­si­tyis­koh­tia, joi­den vuok­si ko­neel­la on ilo työs­ken­nel­lä.

Boschin mal­li erot­tui muis­ta tar­kan la­se­rin­sa an­sios­ta. Ko­neen imu­te­ho on ta­val­lis­ta pa­rem­pi ja sa­haus­pöy­tä py­syy siis­ti­nä, sil­lä imu­put­ken pää on ai­van te­rän vie­res­sä. Pö­ly­ni­mu­rin let­ku kiin­ni­te­tään sirk­ke­lin kiin­te­ään osaan liik­ku­van osan si­jaan, jo­ten ko­ne on ta­sa­pai­noi­nen ei­kä imu­rin let­ku hait­taa sa­haa­mis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.