Tar­kas­ti sää­det­tä­vä no­peus

Tee Itse - - KYSY -

BOSCH PBD 40 oli pyl­väs­po­ra­ko­ne­tes­tin vah­vin mal­li. Voi­man li­säk­si ko­nees­sa on pal­jon yl­lät­tä­viä ja fik­su­ja yk­si­tyis­koh­tia, joi­den an­sios­ta se erot­tui eduk­seen mui­den jou­kos­ta. Sel­kein ero mui­hin ver­rat­tu­na on elekt­ro­ni­nen no­peu­den­sää­din, jol­la ko­neen no­peu­den voi sää­tää täs­mäl­li­ses­ti. Mui­den ko­nei­den no­peut­ta sää­del­lään vaih­teen tark­kuu­del­la. Li­säk­si Boschin pyl­väs­po­ra­ko­nees­sa on työ­va­lo ja la­ser­täh­täin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.