No­pea, tu­ke­va ja hil­jai­nen

Tee Itse - - KYSY -

Hin­ta noin 180 eu­roa www.me­ta­bo.fi

ME­TA­BO SXE 425:lla on ilo työs­ken­nel­lä. Ko­ne ei ole ko­vin ih­meel­li­nen, mut­ta se hioo to­del­la no­peas­ti. Mal­li pai­naa

2,5 ki­loa, jo­ten se on epä­kes­ko­hio­ma­ko­neek­si mel­ko ras­kas. Se tar­koit­taa, et­tä ko­net­ta on help­po oh­ja­ta ja se py­syy tu­ke­vas­ti hiot­ta­vaa pin­taa vas­ten. Tes­ti­voit­ta­ja käyn­nis­tyy pot­kai­se­mat­ta, ja sii­hen voi asen­taa li­sä­kah­van.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.