377 m² yh­del­lä la­tauk­sel­la

Tee Itse - - KYSY -

■ Hin­ta noin 500 eu­roa (2 x 5 Ah akut) ■ www.ma­ki­ta.fi

MA­KI­TA DLM431Z on jä­me­rä, laa­du­kas ja erit­täin te­ho­kas ak­ku­ruo­hon­leik­ku­ri. Ko­ne toi­mii vain 23 mi­nuut­tia yh­del­lä la­tauk­sel­la, mut­ta se eh­ti lei­ka­ta sii­nä ajas­sa

377 ne­liö­tä ruo­hoa, mi­kä oli tes­tin toi­sek­si eni­ten. Te­hok­kuus joh­tuu ko­neen voi­mak­kaas­ta moot­to­ris­ta, jo­ka pyö­rit­tää isom­paa te­rää kuin muis­sa ko­neis­sa.

Ko­ne ei toi­mi yh­del­lä 36 vol­tin akul­la vaan kah­del­la 18 vol­tin akul­la. Se tar­koit­taa, et­tä sa­mo­ja ak­ku­ja voi käyt­tää yli 200 Ma­ki­tan säh­kö­työ­ka­lun kans­sa. Ko­ne ei ole koh­tuut­to­man kal­lis, kun ote­taan huo­mioon, et­tä ke­hit­ty­neet ja vä­ki­vah­vat akut ovat ak­ku­työ­ka­lu­jen kal­lin osa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.